Atölye Kaynak Havalandırması sistemleri

Atölye Havalandırması

METAL İMALAT SEKTÖRÜNDE EN ÇOK KARŞILAŞILAN TOZLAR

Metal imalat sektöründe en yoğun karşılaşılan kaynak dumanı ve taşlama tozu ile mücadele için, onların da özelliklerine bir bakalım.

1) KAYNAK DUMANI

Partikül büyüklüğü : 0,2 – 0,8 mikron Isı enerjisi Düşük hız

2) TAŞLAMA TOZU

Partikül büyüklüğü : 50 –100 mikron Mekanik enerji Yüksek hız

3) PLAZMA KESİM TOZLARI

Partikül büyüklüğü : 50 –100 mikron Mekanik enerji Yüksek hız

4) ZIMPARA TOZU

Partikül büyüklüğü : 10 –100 mikron Mekanik enerji Yüksek hız

Çalışma ortamlarının çok iyi havalandırılmış olması gerekir. Ortama verilmesi gereken hava debisini hesap ederken, prosesten açığa çıkan kirliliği de gözönüne almalıyız. Konfor havalandırmasında yaptığımız kişi başına taze hava miktarı hesabını burada yapamayız. Ortama verilen taze havanın, çalışma alanlarında hava ceryanına sebep olmamasına dikkat etmeliyiz. Taze hava miktarını hesap ederken, ortamdan egzost ettiğimiz hava miktarını gözönünde bulundurmalı, emme ve üfleme hava miktarlarını dengede tutmalıyız.

GENEL HAVALANDIRMA YETERLİ DEĞİLDİR

Genel havalandırma duman veya tozun yoğunluğunu ancak bir miktar azaltabilir. Bu yöntemde kirliliğin bazı bölgelerde yoğunlaşmasına engel olamadığımız gibi, bazı bölgelerde de yoğun hava sirkülasyonu oluşabilir. Ayrıca büyük miktarlarda havanın dışarı atılması ile, aynı miktarlarda havayı içeri verirken yüksek ısıtma maliyetiyle karşılaşırız. Sabit emiş davlumbazları bazı yerlerde çözüm olabilir, ancak yine de çalışanların duman veya tozdan etkilenmesini önleyemez. Duman davlumbaza doğru yönlenirken, çalışanın soluma riski vardır. Buna karşı maskeler kullanılabilir. Bunlar da kullanım zorluğu ve sürekli ayar gerektirdiğinden tercih edilmemektedir.

Yeterli hava hacminin olmaması da çalışma şartlarını etkiler. Genel itibariyle çalışma ortamında yoğun toz olması çalışanların hava kalitesinin düşmesine yol açar. Bu sebeple iyi bir havalandırma tesisatıyla çalışma ortamında sürekli taze ve temiz havanın girmesi çalışanlar için daha iyi bir işyeri ortamı sağlayacaktır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun yayınlanmasıyla birlikte, 4857 sayılı İş Kanununda 77 ve 85. maddeler mülga işlemine tabii olup, yönetmelikle belirlenmiştir. “İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik” madde 77’yi ve “Tehlikeli ve Çok 10 Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” 85. maddeyi kapsamaktadır. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin f bendindeki tanımlamalar kısmında metal işleri kollarından birine ait olabilmesi için çok tehlikeli sınıfta yer alması ibaresi geçmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “Tehlike sınıfının belirlenmesi” başlıklı yönetmeliğin 9 uncu maddesinde; işyeri tehlike sınıflarının, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edileceği, hükmü yer almaktadır. Döküm sanayisinin NACE kodu 24.5 Metal döküm işleri başlığında işlenmiştir ve çok tehlikeli sınıfta yer almaktadır.

Gerek 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ilgili maddesi gereğince gerek ise çalışanların sağlıklı ortamda daha kaliteli imalatlar ortaya koyması için havalandırma sistemleri Dökümhane ve atölyeler için kaçınılmaz bir gereklılik haline gelmiştir. İşinde uzman ve tecrübeli kadromuzla her zaman hizmet sunmaya hazırız.