Mühendislik Hizmetleri

Bu alandaki çalışma düzenimiz, sınırlayıcı olmamak kaydıyla, aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
Tasarım ve proje çalışmalarını ayrı ayrı irdelemek uygundur.
Tasarım çalışmalarımızda aşağıdaki iş sırası uygulanır.
» Tasarlanan cihaza ait tariflerin yapılması,
» Prototip çizimlerin hazırlanması,
» Düzeltmelerle üretilecek modelin hazırlanması,
» Üretim planı hazırlanması, üretim ve test prosedürlerinin hazırlanması,
» Personel eğitimi,
Proje çalışmalarında aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz.
» Açıklama raporu, çizimler ve hesapların hazırlanması,
» Özel imalatlar için tarifler ve çizimlerin hazırlanması,
» Programlanabilir teçhizata ait programların hazırlanması,
» Teknik şartnameler ve birim fiyat tariflerin hazırlanması,
» Birim fiyat analizleri ve metraj listesi hazırlanması,
» Sözleşme örneği hazırlanması.